22 Nisan 2015

UNICARE EYE DISC

Geçenlerde Tarçın Events kurucusu Sevgili Fatma'nın cici kızı Dila'nın doğum günü partisine gittim. Fatma kızının doğum günü vesilesiyle güzel bir anne çocuk etkinliği düzenlemişti. Öncelikle kendisine çok teşekkür ediyorum, emeğine sağlık canım çok güzel bir etkinlikti.

21 Nisan 2015

ISTANBUL'UN 100 KUTUPHANESI

Merhabalar,
Türkiye'de 1964 yılından beri Mart ayının son Pazartesi günü ile başlayan hafta Kütüphaneler Haftası olarak kutlanmaktadır. Haftanın amacı, öğrencilerde okuma alışkanlığını ve zevkini geliştirmek, kitap sevgisini artırmak, okuyucuların kitaplardan daha çok faydalanmalarını sağlamak ve halkı kütüphanelerin gelişmesi için bilinçlendirmektir.

20 Nisan 2015

TEZ HAZIRLARKEN BILINMESI GEREKENLER - 15

Araştırmanın Metin Kısmında Alıntı ve Atıflar

Kaynak göstermede iki sistemden yalnız birisi tercih edilir. Bunlardan birisi metin içi yöntem (Enstitünün kabul ettiği APA Yöntemi), diğeri de metin altı (dipnot) yöntemidir.

Alıntı:

Araştırmada, başka kaynaklardan yapılan alıntılar, ya aynen aktarılır ya da özü değiştirilmemek kaydıyla tezi yapanın kendi cümleleriyle özetlenerek verilir. Her iki durumda da, alıntı yapılan kaynağa (metin, tablo, şekil ve benzeri dâhil) mutlaka atıfta bulunulmalıdır.

13 Nisan 2015

TEZ HAZIRLARKEN BİLİNMESİ GEREKENLER - 14

Araştırmanın Ana Bölümleri

a) Ön Kısım

  • Dış Kapak
  • İthaf
  • Önsöz Sayfası
  • İçindekiler Sayfası
  • Kısaltmalar Sayfası

b) Metin Kısmı

  • Giriş
  • Bölümler
  • Sonuç ve Öneriler

c) Son Kısım

  • Kaynakça
  • Ekler (varsa)

10 Nisan 2015

TEZ HAZIRLARKEN BİLİNMESİ GEREKENLER - 13

Yazma Safhası

Araştırmadaki gerekli bilgiler toplandıktan süreçler tamamlandıktan sonra sıra yazma safhasına gelir. Araştırmanın asıl amacı olan araştırmacıya bilgi vermek ve kolay anlaşılır olmak en önemli olan konudur. Ayrıca diğer tür yazılar gibi süslü kelimeler ya da yazım kuralları dışında edebi usul kullanılmaz.

09 Nisan 2015

TEZ HAZIRLARKEN BİLİNMESİ GEREKENLER - 12

Geçici Plan Hazırlamak

Geçici plan, araştırmacının henüz konu ile ilgili olarak okuduğu birkaç çalışmadan yararlanarak, nasıl bir çalışma yapmak istediğini gösteren bir taslaktır. Bu taslak, araştırmacının çalışması sırasında izleyeceği yolu gösterir. Başlangıçta geçici plan hazırlanması zamandan tasarruf sağlar. Geçici plan okumalar sırasında edinilen bilgiye göre hazırlanır. Araştırmanın ayrıntıların inildikçe geçici planda değişiklik yapılır.

08 Nisan 2015

TEZ HAZIRLARKEN BİLİNMESİ GEREKENLER - 11

Yazışma Yöntemiyle Veri Elde Etme

Yazışma yöntemi ile veri toplama ya bir konu hakkında mektupla bilgi isteme ya da konuya ilişkin hazırlanan soru kâğıdını gönderip, işlenerek geri yollanmasını sağlamak şeklinde olur. Geçmiş yıllarda yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Ancak gelişen teknoloji ile etkinliğini kaybetmiştir. Bu türün en önemli özelliği, görüşmecinin bulunmamasıdır. Sorulan sorulara cevap vermek ve anket formunu geri postalamak cevaplayıcıya düştüğünden, oluşturulacak işbirliği ve cevaplamadaki olumlu ilgilenim başarıyı doğrudan etkileyebilecektir.

07 Nisan 2015

TEZ HAZIRLARKEN BİLİNMESİ GEREKENLER - 10

Deneysel Yöntemlerle Veri Elde Edilmesi

Deneysel araştırmalar herhangi bir konu hakkında (daha çok fen ve sağlık bilimleriyle ilgili konularında) yeni bilgiler edinmek, doğa kanunlarını kontrol altına almak, olayları daha önceden saptamak ve araştırıcı için karanlıkta kalan bir sorunun çözümlenmesi amacıyla yapılır.

06 Nisan 2015

TEZ HAZIRLARKEN BİLİNMESİ GEREKENLER -9

Gözlem Yöntemi ile Veri Elde Edilmesi

Gözlem

Bir şeyi iyi anlamak için onun kendi kendine ortaya çıkan çeşitli belirtilerini gözden geçirmektir. Gözlem, insanoğlunun günlük hayatının büyük bir kısmını oluşturur. İnsan sahip olduğu bilgilerin büyük bir çoğunluğunu gözlem yoluyla edinir. Bilimsel bir amaca bağlı olmayan bu gözleme ‘doğal gözlem’ denir. İş görüşmeleri sırasında yapılan mülakatlarda kişinin işe uygun olup olmadığına gözlem yoluyla bakılır. Ayrıca bazı ülkeler vize işlemleri sırasında yüz yüze görüşme talep ederler, kişinin ülkeye gitme amacını gözlem yoluyla anlamak isterler.

05 Nisan 2015

TEZ HAZIRLARKEN BİLİNMESİ GEREKENLER - 8

Yazılı Kaynaklardan Veri Elde Etme

Veri toplama araştırma sonucunu etkileyen en önemli faktörlerden biri olduğu için, hangi verinin nerede olduğunun araştırmacı tarafından bilinmesi gerekir. Mesela öğrencilerin okul kütüphanelerinden ne ölçüde yararlandıklarını araştırmak için veri toplamanın bir yolu görüşme yöntemi olabileceği gibi, kütüphanede kitap ödünç vermede tutulan kayıtlarda olabilir. Araştırmacı bu gibi durumlarda veri toplamak amacıyla yazılı kaynaklara başvurabilir.
(kaynak: www.volpeypir.com)
(kaynak: www.volpeypir.com)